Wie zijn wij?

Inge de Ruijter

Ik ben Inge de Ruijter en in 2006 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut. Hierna ben ik begonnen als ergotherapeut binnen een praktijk voor kinderergotherapie. Ook ben ik werkzaam geweest op de kinderafdeling bij Heliomare. Verder ben ik werkzaam geweest bij Triversum, een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Door deze ervaring kan ik binnen de praktijk kinderen met uiteenlopende problemen helpen.

Regelmatig volg ik cursussen, symposia en workshops om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en behandelmethoden op mijn vakgebied. In 2007 volgde ik de opleiding tot Sensorisch Integratietherapeut, die ik met succes heb afgerond. In 2009 volgde ik de cursus ‘Praktisch schrijftraining voor kinderen’, waardoor ik met kinderen op een leuke, creatieve manier aan de schrijfmotoriek kan werken. In Mei 2011 rondde ik de cursus ‘behandeling van schrijfstoornissen volgens Mesker en aanverwante neurologische onderwerpen’ met goed gevolg af. In oktober 2014 volgde ik de School-AMPS Cursus en in 2015 volgde ik de CO-OP, een cognitieve benaderingswijze voor kinderen die praktische handelingsproblemen ondervinden. In 2019 heb ik de opleiding specialisatie Kinderergotherapie afgerond. 

Karen van der Burgh

Ik ben Karen van der Burgh en in april 2013 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut. Na het afronden van de opleiding ben ik gestart met werken als ergotherapeut bij verschillende praktijken / instellingen. Naast het werken met kinderen in het regulier basisonderwijs heb ik gewerkt op verschillende scholen voor speciaal basisonderwijs. Hier heb ik gewerkt met kinderen met verschillende syndromen, lichamelijke- en verstandelijke beperking en kinderen in het autistische spectrum.

Om mijn kennis up to date te houden vol ik regelmatig cursussen, symposia en opleidingen. In 2014 heb ik de opleiding Sensorische Informatieverwerkingstherapie met succes afgerond. In datzelfde jaar heb ik de praktische schrijftraining voor kinderen gevolgd, waar ik heb geleerd om op een speelse / creatieve manier met kinderen aan de schrijfmotoriek te werken. In 2016 heb ik de CO-OP cursus gevolgd om kinderen vanuit een cognitieve benadering te leren om praktische handelingsproblemen op te lossen. Daarnaast ben ik getraind in het afnemen van de WRITIC (een observatie voor het in kaart brengen van de schrijf motorische voorwaarden bij kleuters) en de ToP en TOES (testen om het spelen en de omgeving van kleuters in kaart te brengen). Eind 2019 heb ik de opleiding specialisatie Kinderergotherapie afgerond.