Observatie in de klas

Problemen die het kind in de klas laat zien kunnen niet altijd in de ergotherapiepraktijk gezien of opgelost worden doordat de factoren in de klas een grote rol spelen voor het functioneren van het kind. De ergotherapeut kan er voor kiezen om een algemene observatie in de klas te doen, of om wat specifieker te kijken door middel van de School-AMPS observatie methode. AMPS betekent Assesment of Motor and Processing Skills. 

Bij de School-AMPS bespreekt de ergotherapeut eerst met de leerkracht welke problemen hij met kind met het kind tegenkomt. Waar heeft het kind het meeste moeite mee en wat gaat goed? Vervolgens wordt het kind in de klas geobserveerd bij het uitvoeren van 2 taken. Uit deze observatie komt informatie naar voren over het motorische functioneren van het kind, de vaardigheden die het kind heeft opgedaan over routines en regels in de klas en de procesvaardigheden van het kind. Hieruit volgt een advies voor verdere begeleiding.

De School-AMPS is een betrouwbaar en gestandaardiseerd meetinstrument voor kinderergotherapeuten.