Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie wordt vanuit het basispakket vergoed. Er wordt vanuit het basispakket 10 uur per persoon per kalenderjaar vergoed. Er zijn inmiddels meerdere verzekeraars die extra uren ergotherapie vanuit hun aanvullende pakket vergoeden. Het beste kunt u zelf uw polis nakijken m.b.t. de vergoeding van ergotherapie behandeling. Heeft uw kind binnen het passend onderwijs een arrangement op school voor extra zorg, dan heeft de school de mogelijkheid om kinderergotherapie als extra zorg in te kopen. 

Bij Kinderergotherapie Velsen wordt er, afhankelijk van de situatie van het kind, 30, 45 of 60 minuten behandeld.
Tarief Kinderergotherapie per kwartier: €17,50
Toeslag voor  behandeling aan huis: € 26,00

Verwijzing

Ergotherapeutische zorg gebeurt op verwijzing van een arts of specialist. Sinds januari 2012 is het echter niet meer bij alle verzekeringen noodzakelijk om een verwijsbrief van de (huis)arts te hebben. De ergotherapeut doet dan een screening met u voor 'directe toegang ergotherapie'. Hierdoor kan ook de leerkracht, intern begeleider of andere verwijzers het verwijsformulier voor uw kind invullen zodat de ergotherapeut over voldoende informatie beschikt. Directe toegang ergotherapie (DTE) wordt echter door sommige verzekeraars niet vergoedt, waaronder CZ, Delta Lloyd en Ohra. 

Verwijsformulier

Klachtenregeling

Het is belangrijk om, ook wanneer het om klachten gaat, duidelijkheid te hebben over wat u kunt doen. Uiteraard is het vanzelfsprekend dat u een klacht eerst bespreekt met de behandelend therapeut. Mocht u er echter niet uitkomen dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn van het NPI. Op internet zijn zij bereikbaar op:

Klachtencommissie paramedici