Screening schrijfrijpheid

Screening in de klas

Er is de mogelijkheid om kleuterklassen te screenen op de fijne motoriek en schrijfrijpheid. Hiervoor gebruiken we een gestandaardiseerde test (Writic) die meet in hoeverre een kind klaar is om te gaan leren schrijven in groep 3. Zo kan ofwel beter besloten worden of het kind over kan gaan naar groep 3, ofwel besloten worden welke aandachtspunten voor bepaalde kleuters nog van belang zijn voordat zij over kunnen naar groep 3.

De kosten voor deze screening zullen aan de school doorberekend worden.