Schrijfrijpheid en schrijftherapie

Mesker krijtbord

Een kind komt in aanmerking voor (voorbereidende) schrijftraining wanneer er sprake is van:

Groep 2

 • Nog wisselende voorkeurshand
 • Krampachtige onrijpe pengreep
 • Moeite met maken van voorbereidende schrijfoefeningen
 • Twijfel of het kind klaar is voor schrijfonderwijs in groep 3

Groep 3-8

 • Krampachtige onrijpe pengreep
 • Letters omkeren en/of in spiegelschrift schrijven
 • Moeite bij aanleren van lettervormen
 • Moeite met aanleren verbonden schrift
 • Slecht leesbaar handschrift
 • Pijn bij het schrijven
 • Traag schrijftempo

Middels een schrijfobservatie, observatie van de fijn motorische schrijfvaardigheden en afname van de Psychomotore Dominatie-test wordt de kwaliteit van de schrijfvaardigheden en de mate van schrijfrijpheid in kaart gebracht.

Afhankelijk van de probleemgebieden wordt in de behandeling gewerkt aan de fijn motorische vaardigheden, schrijfhouding en het normaliseren en stimuleren van de Lateralisatieontwikkeling middels de bordtherapie volgens Mesker (www.meskertherapie.org).